Társulásunkról

Elérhetőségeink
 A Pázmaneum Polgári Társulás alapszabályzata
 Beszámoló a Pázmaneum tevékenységéről
 2%
 Cieµ a činnosti zdruľenia
 Támogassa Ön is munkánkat!
Kiadványaink

Mária Légió
Képgaléria


Videók

 Videók 
Zenehallgatás

 Zene
Dunaszerdahely
Statisztika
 
Támogassa személyi jövedelemadója 2%-ának felajánlásával
a Pázmaneumot!


A Pázmaneum Polgári Társulás szeretne buzdítani mindenkit, hogy személyi jövedelmadója 2%-át ajánlja fel a Társulás részére, hogy támogassa a felvidéki magyar katolikusokért alapított polgári társulás munkáját. Társulásunk adományokból tartja fenn magát, semmiféle más egyházi vagy kormányzati forrás nem segíti munkáját. Egyedül a hívek és plébánosok nagylelkű adományaira számíthatunk. A befolyt összegből rendezvényeink lebonyolítását, valamint kiadványaink előállítási költségeit fedezzük. Bízunk benne, hogy a már három éve működő Pázmaneum Társulás továbbra is egyenes gerinccel állhat a felvidéki magyar katolikusok előtt és munkája alapján ítélik meg, nem pedig a hazug, besúgók által gerjesztett szóbeszéd alapján. Továbbra is folytatjuk a keresztény magyarság szolgálatában elkezdett munkánkat és minden erővel azon leszünk, hogy szülőföldünkön, aminket megillető ősi jogok alapján bánjanak velünk az egyházi és világi hatóságok. Ehhez kérjük imáikat és bizalmukat, hogy szebb jövőre ébredhessen a minket követő fiatal nemzedék és megmaradhassunk szülőföldünkön kereszténynek és magyarnak!
Magyarországi támogatóink a Rákóczi Szövetségnek utalt 1% felajánlásával segíthetnek nekünk!

Hogyan lehet a törvény lehetőségeivel élni?

Önállóan adózó fizikai személy - alkalmazott vagy kisiparos (fyzická osoba), valamint jogi személy – vállalkozás (právnická osoba) 2010. március 31-ig az éves adóbevallás adóhivatalban való leadásakor  nyilatkozatban nevezheti meg a támogatott szervezetet és annak számlaszámát.

Azon alkalmazottak, akik nem az adóhivatalban adják le adóbevallásukat, hanem éves adóelszámolásuk (ročné zúčtovanie dane) elkészítését a munkáltatótól kérik, a következőképpen járnak el:

-  nyilatkozatban nevezik meg a támogatott szervezetet

- nyilatkozatot kérnek a munkaadótól arról, hogy a munkáltató folyamatosan átfizette a lefogott adót az illetékes adóhivatalnak

A munkáltató az igazolást díjmentesen állítja ki. Mindkét nyilatkozatot legkésőbb április 30-ig lehet leadni az lakhely szerinti  illetékes adóhivatalban. A támogatás kiszámolását és átutalását az adóhivatal végzi.. 


Adataink:

ID_Forma(Právna forma): Občianske zdruľenie

Obchodné meno, Názov: Pázmaneum

IČO: 37989545

Sídlo: Hlavná 47/22, 929 01 Dunajská Streda

Rok vzniku: 2005

Účet:  8781526

Kód Banky: 5200

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

NCRpo: 5095
Nyomtatványok:

A személyi jövedelemadó felajánlásának nyomtatványait a következő szlovák nyelvű honlapon találja:


Letölthető:

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Desinged by nagyatosz -- Az oldal az ingyenes NVU webszerkesztő és az ingyenes Artweaver képszerkesztő segítségével  készült -- The page created by FREE SOFTVER -- Az oldal FIREFOXRA optimalizált