pazmaneum 

Társulásunkról

Elérhetőségeink
 A Pázmaneum Polgári Társulás alapszabályzata
 Beszámoló a Pázmaneum tevékenységéről
 2%
 Cieµ a činnosti zdruľenia
 Támogassa Ön is munkánkat!
Mária Légió
Képgaléria


Videók

 Videók 
Zenehallgatás

 Zene
Dunaszerdahely
Statisztika

Kedves könyvbarát!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam Társulatunk újdonságait. Pázmány kalendáriumunk, egylapos naptárunk a felvidéki magyar katolikus hívőknek készült.


Jópásztor imafüzet
Mindszenty hercegprímás gondolatai a hét minden napjára

Méret: B5
Oldalszám: 20
Ára: 1,50 EUR 5 darabtól 1,70 EUR
Kiadja: Pázmaneum
Összeállította: ThDr. Karaffa János PhD.

Ministráns imafüzet

Méret: B5
Oldalszám: 28
Ára: 1,60 EUR
Kiadja: Pázmaneum


Kedves ministránsok!
Jól ismeritek a kis Sámuel történetét, amikor az Úr harmadszor szólítja, s készségét fejezi ki a szolgálatra.
Sokat beszélünk Szent Tarziciuszról, aki élete feláldozásával védelmezte meg féltett titkát. Jó érzés Savio
Szent Domonkosra gondolni, aki már ötéves korába, hideg téli hajnalokon várta Giovanni atyát, hogy ministrálhasson. Rengeteg közismert, híres embert lehetne felsorolni, akik gyermekkorukban, sőt ifjúkorukban ministránsként szolgálták az Urat. Ezek az emberek hűségesen végezték ministráns feladataikat és a mindennapi életükben is megmutatkozott, hogy mennyire szolgálatkészek embertársaik felé. Az oltárszolgálat által még közelebb kerülhetünk Krisztushoz. A ministránsok útikönyve szolgáljon hát arra, hogy még buzgóbban és hűségesebben szolgáljuk Jézust azon az úton, ami hozzá vezet.

Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnökeLénár Károly atya - Krisztus bátor hitvallója

Méret: A5
Oldalszám: 60
Ára: 1,50 EUR
Kiadja: Pázmaneum

Ismertető: Lénár atya életútját bemutató könyvet adott ki a PázmaneumImakilenced Szent Imre tiszteletére

Méret: A6

Oldalszám: 30

Ára: 25,- Sk (20 db. felett 20,- Sk)

Ismertető itt


Regnum Marianum Kalendárium 2008

Méret: A5

Oldalszám: 152

Ára: 49,- Sk (20 db. felett 44,- Sk)

Ismertető itt


Kilenced az üldözött magyarokért - Esterházy János életpéldája és gondolatai alapján

Méret: A6 * Oldalszám: 38

Ára: 33,- Sk

Esterházy János a felvidéki magyarság legkiemelkedőbb vezéralakjaként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli időszakban. A keresztény hit buzgó megvallója, az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt minden veszély közepette. Felemelte szavát mindennemű diktatúra és jogtiprás ellen. Kereszténysége és magyarsága miatt neki is az üldöztetés és a szenvedés jutott osztályrészül. Hosszú évekig tartó raboskodás után 1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mirov börtönében.

    Halálának 50. évfordulóján életpéldájára emlékezve foglaljuk imáinkba nevét!
2007-ben minden magyar közösségben végezzük el az alábbi kilencedet, amellyel kifejezzük személye és lelki nagysága iránti szeretetünket és tiszteletünket, s imádkozunk azokért, akiket magyarságuk miatt ma is üldöznek, mint egykor Esterházy Jánost.        

Könyörögjünk egyben az Õ szellemiségének jegyében a népek közti békéért és igazságosságért!
Az Úr áldását kérve magyar nemzetünkre és minden jóakaratú emberre:

Esterházy János tisztelőinek nevében - a Pázmaneum Társulás


Keresztút Marczell Mihály gondolatai alapján

Méret: A6 * Oldalszám: 42

Ára: 28,- Sk

 A Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás 2006-ban tartott először megemlékezést a dunaszerdahelyi (kisudvarnoki) származású Dr. Marczell Mihályról, a budapesti Központi Szeminárium egykori rektoráról, pappá szentelésének 100. évfordulóján. Mons. Bíró László püspök atya, a budapesti Központi Szeminárium rektora mutatta be akkor a szentmisét Marczell Mihály atyáért a dunaszerdahelyi plébániatemplomban. Bíró püspök úr buzdítására Kiss Róbert dunaszerdahelyi lelkiatyával egyetértésben elhatároztuk, hogy emléktáblát is szentelünk Dr. Marczell Mihály tiszteletére. Az emléktábla felszentelésére 2007. április 27-én került sor. Az ünnepi szentmisét ezúttal Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek úr, Marczell atya szellemi hagyatékának ápolója tartotta.

Marczell Mihály gondolataiból 2006-ban emlékfüzetet is összeállitottunk. Most a jeles lelkipásztor, egyetemi tanár, papnevelő és egyházi író újabb elmélkedéseit ismerheti meg az Olvasó keresztúti ájtatosság keretében. Krisztus mindig hűséges követőjeként Marczell atya életében hitvalló módon járta a keresztutat. Az Ő tanúságtétele buzdítsa e könyvecske Olvasóit is a hitben való állhatatos kitartásra és keresztjük türelmes hordozására!

Dr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke


KILENCED ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBETHEZ

Méret: A6 * Oldalszám: 64

Ára: 38,- Sk

Kedves Keresztény Magyar Testvérek!

A nemzet megújulásáért meghirdetett 2006-os imaév után a magyar püspökök újra közös könyörgésre és engesztelésre hívják meg az anyaországi és határon túlra szakadt magyar katolikusokat. A nemzeti imaév befejeztével aSzent Erzsébet-imaévhez is csatlakoztak a felvidéki magyar katolikusok Orosch János püspök atya vezetésével. A Pázmaneum Társulás, amely a felvidéki magyar egyházközségek papjaival és híveivel az Imakilencedek keretében már eddig is a keresztény magyarság lelki megújulásáért imádkozott, szent elődeink életéről elmélkedve, a Szent Erzsébet évben különösen el kívánja mélyíteni azt a lelkületet, amely az önzetlen szeretet szentjét is képessé tette arra, hogy az evangélium világosságával világítson a gyűlölet sötét világában.
Bízom benne, hogy ez az imafüzet hatékony segítséget nyújt majd mindannyiunknak Árpád-házi Szent Erzsébet szellemiségének elsajátításában és életpéldájának követésében!

Dr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke


KERESZTÉNY MAGYARSÁGUNK EMLÉKEI FELBÁRON

Méret: A5 * Oldalszám: 92

Ára: 75,- Sk

Könyvajánló itt!


Marczell Mihály emlékfüzet

Mérete: A6 * Oldalszám: 32

Ára: 20,- Sk

A Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás 2006. június 10-én, Dunaszerdahelyen tartott megemlékezést a dunaszerdahelyi (kisudvarnoki) származású Dr. Marczell Mihályról, a budapesti Központi Szeminárium egykori rektoráról, pappá szentelésének 100. évfordulóján. Mons. Bíró László püspök atya, a budapesti Központi Szeminárium rektora mutatta be a szentmisét Marczell Mihály atyáért abban a dunaszerdahelyi plébániatemplomban, ahol 100 évvel ezelõtt Marczell atya az elsõmiséjét tartotta.

Az ünnepi megemlékezést azon kilenced befejezõ, 9. állomásaként tartottuk, amelyet a keresztény magyarságért és Európáért indítottunk a Felvidéken. Az Imakilenced keretében havonta mindig valamely magyar szent vagy hitvalló életérõl elmélkedtünk. Marczell Mihály, mint lelkipásztor, egyetemi tanár, papnevelõ és egyházi író kiemelkedõ példakép lehet a felvidéki és anyaországi magyar katolikusok számára egyaránt. Krisztus Egyházának mindig hûséges szolgájaként hirdette az örök igazságokat, amelyek mellett hitvalló életével tett tanúságot. Álljon az õ életpéldája ezen emlékfüzet olvasói elõtt, akiknek a hét minden napjára egy rövid elmélkedést is nyújtunk Marczell atya gondolataiból.
Legyenek számunkra mindig útmutatóak bölcs szavai: „Lelki végrendeletemül is ezt a mondatot hagynám: csak azért érdemes élni, hogy jótetteket szórván szüljön az életem lélekben tökéletesebb embereket!”


Felvidéki Kilenced (A keresztény magyarságért és Európáért)

Mérete: A6 * Oldalszám: 84

Ára: 28,- Sk

Ez a könyv azoknak a példáját kívánja felidézni, akik szerették Istent, hazájukat és nemzetüket, s nem rekesztették ki ebből a szeretetből más nyelven beszélő, más kultúrához tartozó embertársaikat sem. Magyarok voltak és mindannyian valamilyen módon kötődtek a Felvidékhez. Ezzel a szeretettel tekintsünk nemzeti történelmünk kiemelkedő alakjaira, és imádkozzunk együtt azokkal, akik évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt küzdöttek és könyörögtek hazánkért! Most, az engesztelő imaévben mi is könyörgünk nemzetünk lelki megújulásáért. A Felvidéken aPázmaneum Társulás kilencedet végez a keresztény magyarságért és Európáért. Minden hónapban más-más egyházközségben elmélkedünk a magyar szentek és hitvallók életéről. Ehhez az imához kapcsolódhatnak mindazok, akik hívő lélekkel olvassák ezt az imafüzetet, s gondolatban végigjárva a jeles felvidéki zarándokhelyeket, lelkileg feltöltődnek aszent magyarok példájából merítve. Emeljük fel közösen Istenhez a szívünket magyar nemzetünkért és benne a felvidéki magyarságért, megfontolva Esterházy János buzdítását:
„Szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatig sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, és melynek varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon.”


Pázmány kalendárium 2006

Mérete: A5 * Oldalszám: 140

Ára: 55,- Sk

Desinged by nagyatosz -- Az oldal az ingyenes NVU webszerkesztő és az ingyenes Artweaver képszerkesztő segítségével  készült -- The page created by FREE SOFTVER -- Az oldal FIREFOXRA optimalizált