Brenner János vértanúra emlékeztek a felvidéki Pozsonyeperjesen

A Pozsonyeperjesi Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás szervezésében december 9-én, szombaton imanapra került sor Pozsonyeperjesen.

Az imanapot a Regnum Marianum Imakilenced keretében, annak ezévi utolsó, 9. állomásaként tartották, magyar nemzetünk lelki megújulásáért imádkozva. A megemlékezés során a hívek szentségimádáson vettek részt majd előadást hallottak Brenner János vértanú életéről. Végül ünnepi koncelebrált szentmise zárta a megemlékezést, amelynek főcelebránsa Császár István, szombathelyi püspöki helynök atya volt, aki Brenner János hősies életáldozatának példájával buzdította a Csallóköz és Mátyusföld különböző községeiből érkező zarándokokat. A szentmise végén a jelenlevő papok és hívek közösen imádkoztak Brenner János boldoggá avatásáért majd a helynök atya meghívta őket a 2018-ban Szombathelyen sorra kerülő boldoggá avatási szertartásra.