Jubileumi Imanapon imádkozott a felvidéki magyar hívő közösség

A Jó Pásztor vasárnapján került sor a XXX. Komáromi Imanapra, a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében a Szent András- bazilikában.

Az 1990-es esztendő pünkösdvasárnapja óta több válságon ment át a felvidéki magyarságot megszólító, legnagyobb keresztény katolikus imanap, ahol magyar lelkületű püspökért, főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak a Felvidék tájairól érkezett lelkiatyák és hívek. Amikor már úgy tűnt, hogy megszűnik a Komáromi Imanap, a Pázmaneum Társulás és a Jópásztor Alapítvány karolta fel, és megújítva, de megőrizve eredeti formáját és küldetését, töretlen hittel élteti tovább 2006-tól, Lénár Károly atya ránk testált örökségeként.

A Szent András-bazilikában a délutáni órákban engesztelő Szentségimádással vette kezdetét a rendezvény a Rákóczi-emlékév jegyében, a Nagyságos Fejedelem és más magyar hitvallók imáival. Ezt követte az elmélkedés, Isten Szolgája, Esterházy János gondolataival. A szabadtéri Keresztúti ájtatosságot, szépemlékű Lénár Károly imáit követve, ft. Farkas Zsolt atya vezetésével járták be, a Nádor utca és a Megye utca érintésével.

A délutáni imaóra, a nóna idejére megtelt a Szent András-bazilika, amikor ft. Karaffa János és Farkas Zsolt atyák köszöntötték az imanap résztvevőit. Négy órakor felzúgtak a bazilika harangjai és kezdetét vette a főpapi szentmise, melyet immár hagyományosan, Mons. Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye érseke, egyben apostoli kormányzó celebrált oltártestvéreivel. A szentbeszédet J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello, Szlovákia apostoli nunciusa mondta, melyet magyar fordításban hallhatott a hívő közösség.

A nuncius atya prédikációjában emlékeztetett arra, hogy a feltámadt Krisztus legyőzhetetlen identitást adott nekünk. Az Evangélium hirdetése nem csak a papság, de minden hívő küldetése. „Példaadással győzzük le a közönyt, mert Isten Örömhírét a szavakon kívül főleg életünk tanúságtételével tudjuk hirdetni” – fogalmazott az Apostoli Szentszék követe.

Mons. Orosch János érsek atya imádságra buzdította a jelenlévőket, hogy a magyar hívek számára a jövőben is legyen magyar papi és püspöki szolgálat, akik anyanyelvükön szólítják meg Isten népét. „Forduljunk naponta a Mennyei Atyához ezzel az imával: Urunk, adj nekünk szentéletű papokat, adj nekünk szíved szerinti papokat.”- mondta a püspök.

Ft. Farkas Zsolt mondott köszönetet a főpapi méltóságoknak a szolgálatért. Egyben meghívta a magyar ajkú közösséget a Pázmaneum hagyományos Felvidéki Imakilencedére, melyet havonta tartanak a Komáromi Imanappal kezdődően, az egyes felvidéki egyházközségekben. Arra buzdította a híveket, hogy részvételükkel és imáikkal erősítsék az Imakilenced küldetését, amikor magyar lelkű püspökért, főpásztorért, papokért és szerzetesekért, valamint a nemzeti és a keresztény értékek megőrzéséért, nemzeti megújhodásáért imádkoznak.

A szentmisén a Szent György Lovagrend, a Szent István Lovagrend, a Marianum Egyházi Iskolaközpont tagjai, a Mária Légió tagjai és a 2. sz. Jókai Mór cserkészcsapat tagjai szolgáltak. Jelen voltak közéletünk képviselői, a magyar közösségek és társulások vezetői, többek közt Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, Bárdos Gyula, a CSEMADOK elnöke, Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője, Tárnok Balázs, az MKP EP-képviselőjelöltje és Menyhárt József, az MKP elnöke, valamint papok és szerzetesek, papnövendékek és hívek, több egyházmegyéből és az Anyaországból.

A Pázmaneum Társulás erre a célra megjelentette a XXX. Komáromi Imanap imafüzetet, mely a délutáni zsolozsma imaóráját és az ünnepi mise énekeit tartalmazza. Otthoni és templomi használatra is ajánlja az ezer éves nemzeti kereszténység csodálatos énekkincsét tartalmazó füzetet. „Gondoljatok az Egri csillagokra, a hősökre, az egri nőkre, egri édesanyákra! Magyar Édesanyák, Magyar Nagymamák, a magyar plébániák régóta éheznek, nincsenek papjaink, nincsen főpásztorunk! Zörgessétek a mennyország ajtaját, a Szlovák Püspöki Konferencia ajtaját magyar papi és szerzetesi hivatásokért, de különösen magyar főpásztorért! Ne nyugodjatok bele a magyar pásztorok utáni éhségbe! Ne adjátok fel!” – buzdít minden magyar keresztény katolikus hívőt Mons. Lénár Károly atya az imafüzetben.

Erre az alkalomra jelentette meg a Pázmaneum a felvidéki magyar katolikusok Imakilencedének kezdetét és a Jópásztor vasárnapját jelölő kis emléklapot, szentképet, valamint a Jópásztor Hírlevél folyóirat májusi számát.

A szentmise a pápai Himnusszal, és a nemzeti imádsággal, a Magyar Himnusszal zárult. Kivonulási énekként Boldogasszony Anyánkat, régi, nagy Pátrónánkat szólították meg a hívek a jubileumi Komáromi Imanapon.

Pázmaneum/Berényi Kornélia

Az imanapról készült fényképek az alábbi linken megtekinthetőek:

https://www.facebook.com/pg/pazmaneumpt/photos/?tab=album&album_id=2757765174294990

https://www.facebook.com/pg/pazmaneumpt/photos/?tab=album&album_id=2757781437626697

https://www.facebook.com/pg/pazmaneumpt/photos/?tab=album&album_id=2758172984254209

2019. 05. 13.|Tags: |