Megjelent a 2015-ös Regnum Marianum Kalendárium

Megjelent a Pázmaneum Társulás által a 2015-ös évre kiadott Regnum Marianum Kalendárium, amely már megrendelhető Társulásunk elérhetőségein.

Kedvepazmaneum_kalendarium_borito2015s Keresztény Magyar Olvasó!
Szűz Máriát mi, katolikusok sok gyönyörű jelzővel szólítjuk meg, amikor fohászkodunk hozzá: Istenanya, Szent Szűz, Istenszülő, Szeplőtelen Fogantatás. Nekünk, magyaroknak azonban a legkedvesebb Mária-megszólításunk ez: Magyarok Nagyasszonya. Ezt a megszólítást nemzeti történelmünk jeles eseményei alapozzák meg.
1038. augusztus 15-én halt meg Szt. István, koronáját és országát Isten Anyja, Mária oltalmába ajánlotta. Az, hogy a magyar nemzet ezer éve megmaradt, annak a bizonysága, hogy a Szűzanya ezt elfogadta. A Szűzanya mindannyiunk mennyei Édesanyja, de ránk, magyarokra megkülönböztetett szeretettel tekint, s mi is megkülönböztetett tisztelettel fordulunk közbenjárásáért. 2015-ben a nagy Mária-tisztelő, Mindszenty József bíboros halálának 40. évfordulójára is emlékezünk, elmélkedéseit megtalálhatjuk a kalendárium egyes hónapjainál. Bízom benne, hogy ennek a kiadványnak a gondolatai hatékony segítséget nyújtanak majd Mindszenty bíboros és a magyar hitvallók életpéldájának követéséhez!
Dr. Karaffa János a Pázmaneum Társulás elnöke


 

A kalendárium ára: 2,80 euro/db. Nagyobb megrendelés esetén kedvezményt biztosítunk a plébániáknak.

A tartalomból:
Előszó
Naptár
Mindszenty-szobor a veszprémi érseki palotában
Mindszenty bíboros boldoggá avatásának jelenlegi állásáról
DR. FARKAS ZSOLT: MISEBOROK KÉSZÍTÉSE ÉS TÖRTÉNETE
DR. SCHMATOVICH JÁNOS: BOLDOGASSZONY-ÉLMÉNY HELYE A TÖRTÉNETSZEMLÉLETÜNKBEN
THDR. KARAFFA JÁNOS PHD: A GYŐZTES OLDALON ÁLLUNK
KARAFFA ATTILA: (AZ MKP KERESZTÉNY PLATFORMJÁNAK NAGYSZOMBAT MEGYEI KÉPVISELŐJE): KERESZTÉNY EURÓPÁT ÉPÍTÜNK
MINISTRÁNSNAP SASVÁRON
OLIMPIÁN BIZONYÍTHATTÁK TUDÁSUKAT A MINISTRÁNSOK
Pintér Zoltán: Életünk focipályája
IMAKILENCEDET TARTOTTAK NYÁRASDON
DIAKÓNUS- ÉS PAPSZENTELÉSEK A FELVIDÉKEN
Pintér Zoltán: Fohász felvidéki népünkért
TRIANON-MEGEMLÉKEZÉS DUNASZERDAHELYEN
Pintér Zoltán:Hőseink emlékére
JUBILEUMI IMANAPON IMÁDKOZTAK MAGYAR PAPOKÉRT ÉS FŐPÁSZTORÉRT
Pintér Zoltán: Elsős lesz a gyerek
FERENC PÁPA LEVELET KÜLDÖTT A MAGYAROKNAK A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL
JÓT TENNI ÖRÖM!
SZENT ISTVÁN-DÍJ EMLÉKÉREM BURIÁN LÁSZLÓ NYUGALMAZOTT PLÉBÁNOSNAK
Pintér Zoltán: Énekfohász népünkért
BURIÁN LÁSZLÓ ESPERESRE EMLÉKEZVE
Pintér Zoltán: Isten levele
KERESZTÚT A HIT AJÁNDÉKÁÉRT ÉS EMLÉKKERESZT ÁLLÍTÁSA HELEMBÁN
Pintér Zoltán: A VASÁRNAP DICSÉRETE
ÜNNEP-E MÉG NEKÜNK A VASÁRNAP?
Dr. Schmatovich János: BOLDOG IV. KÁROLY KIRÁLYUNK MÉLTATÁSA
A CSÁSZÁR-KIRÁLY ÉLETPÁLYÁJA – AZ EMBERSZERETŐ KIRÁLY
KÖNNYEK AZ ÉRTELMETLEN VÉRONTÁS FELETT – IV. KÁROLY SZENVEDŐ ÉLETÚTJA
TÚLVILÁGI BALLADA
NEMZETKÖZI MINISTRÁNS TALÁLKOZÓ RÓMÁBAN
OROSCH JÁNOS NAGYSZOMBATI ÉRSEK SZENTBESZÉDE BUDAPESTEN
MÓRICZ ZSIGMOND: FILLENTŐ
HUMOR
RECEPTEK
A SVÁJCI GÁRDA SZAKÁCSA RECEPTKÖNYVET ÍRT A PÁPÁK KEDVENC ÉTELEIBŐL

 

2014. 11. 17.|Tags: |