Szent László király útján haladva

Amikor Szent László hős királyunkra tekintünk, keresztény és magyar értékeinket látjuk életében és tevékenységében megtestesülni. Nemzeti történelmünk folyamán sokszor forogtak veszélyben ezen értékeink, hagyományaink. Volt idő, amikor külső ellenség akart bennünket ezektől megfosztani – a magyar szentek és nemzetünk nagyjai azonban ilyenkor mindig utat mutattak számunkra, hogyan kell ragaszkodnunk ezekhez az értékekhez és hogyan tudjuk megvédelmezni őket. Sajnos, gyakorta akadtak olyan „vezetői” is népünknek, akik megtagadták a magyar és keresztény értékeket, s le akarták –s ma is le akarják- téríteni a magyarságot a Szent László által mutatott útról.

Ma is veszélyben forognak ezen drága kincseink, kívülről idegen, pogány hordák támadják nemzetünket és egész Európát, belülről pedig a keresztény- és magyargyűlölő erők végzik bomlasztó munkájukat, hogy a nyakunkra telepítendő ellenséggel karöltve, kenyéradó gazdáik hő vágyát teljesítve felőröljék a magyarság önvédelmi erejét.

Mi ebben a helyzetben nem tagadhatjuk meg Szent Lászlóhoz való erős kötődésünket, szabadon és bátran akarjuk vallani magunkat az Ő példája nyomán ma is kereszténynek és magyarnak.

Teljesítenünk kell azt a nemes küldetést, amelyről Prohászka Ottokár így ír:

„A magyar nemzet missziója egy harcos nemzetnek missziója, mely keresztet, kardot és lantot tudott egyesíteni. Valóban a nagy Isten szava igazolódott be rajta: »Téged tettelek erős várossá, vasoszloppá, téged kemény, erős fallá«. Az a magyar nemzeti szellem kell nekünk, mely a régiekből táplálkozik.

Ne filozofáljatok immár magyar testvérek, ne okoskodjatok, higgyetek, bízzatok, lássátok a nemzet misszióját. Nektek itt meg kell állanotok, nektek ezt a szent földet meg kell védenetek, nemcsak magatok érdekében, hanem a szent kereszténységnek javára és érdekében is.” (Prohászka Ottokár: Múlt és jelen)

Szeretnénk továbbra is kitartani mindabban, amit őseink ránk hagytak: keresztény hitünkben és magyarságunkban. Bár sokakat talán elkeserít a tudat, hogy ismét sötét felhők gyülekeznek a fejünk felett, ne hagyjuk, hogy mások gyűlölködése eltérítsen minket az őseink által kijelölt útról. Legyünk állhatatosak és szálljunk szembe azokkal, akik el akarják ragadni tőlünk drága kincseinket. Küzdelmünkben legyen segítőnk Szent László hős királyunk, az ő példája nyomán vessük bizalmunkat a Mindenható és Igazságos Istenbe, akkor meg tudjuk harcolni a Jó harcot s győzedelmeskedünk a Gonosz erői felett!

 

 

ThDr. Karaffa János PhD, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke