Támogassa a Pázmaneumot adója 2%-ával!

A Pázmaneum Polgári Társulás szeretne buzdítani mindenkit, hogy személyi jövedelemadója 2%-át ajánlja fel a Társulás részére, hogy támogassa a felvidéki magyar katolikusokért alapított polgári társulás munkáját.

Társulásunk adományokból tartja fenn magát, semmiféle más egyházi vagy szlovákiai kormányzati forrás nem segíti munkáját. Egyedül a hívek,  plébánosok és társadalmi szervezetek, vállalatok, magánvállalkozók nagylelkű adományaira számíthatunk. A befolyt összegből rendezvényeink lebonyolítását, valamint kiadványaink előállítási költségeit fedezzük. Bízunk benne, hogy a már 13 éve működő Pázmaneum Társulás továbbra is egyenes gerinccel állhat a felvidéki magyar katolikusok előtt és munkája alapján ítélik meg, nem pedig a hazug, besúgók által gerjesztett szóbeszéd alapján. Továbbra is folytatjuk a keresztény magyarság szolgálatában elkezdett munkánkat és minden erővel azon leszünk, hogy szülőföldünkön, aminket megillető ősi jogok alapján bánjanak velünk az egyházi és világi hatóságok. Ehhez kérjük imáikat és bizalmukat, hogy szebb jövőre ébredhessen a minket követő fiatal nemzedék és megmaradhassunk szülőföldünkön kereszténynek és magyarnak! Magyarországi támogatóink a Rákóczi Szövetségnek utalt 1% felajánlásával segíthetnek nekünk!

Szükséges adatok:

IČO/SID: 37989545
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Pázmaneum
Sídlo: Hlavná ulica 47/22, 92901 Dunajská Streda

Nyomtatványok megtalálhatók a www.rozhodni.sk oldalon, de szívesen küldünk e-mail útján is az érdeklődőknek!

A jogi személyek és azok a természetes személyek, akik maguk készítik adóbevallásukat, az adóív megfelelő részébe írják be a Pázmaneum adatait: IČO: 37989545; právna forma:
Občianske združenie; obchodné meno/názov: Pázmaneum; sídlo-ulica: Hlavná ulica; číslo:47/22; PSČ: 92901; obec: Dunajská Streda. Az alkalmazottak a mellékelt nyilatkozatot töltsék ki,
és az adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk tölti ki) együtt április 30-áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba. Ha szeretné, hogy felajánlása tényéről (nem az összegéről!) az adóhivatal értesítse szervezetünket, ezt x-szel jelölje be a nyilatkozat megfelelő rovatában. Fontos: idén már csak az újfajta nyomtatványokat fogadja el az adóhivatal!
Szervezetünk NCRpo 9726/2017 iktatási szám alatt van vezetve az ügyvédi kamara jegyzékében.

További adományokat a következő számlaszámunkra fogadunk:

OTP Bank  8781526/5200

IBAN: SK 2952000000000008781526

SWIFT: OTPVSKBX

Támogassa Ön is adója 2%-ának felajánlásával a keresztény és nemzeti értékrendet valló Pázmaneum Társulást!

Bizalmát és támogatását megköszönve: ThDr. Karaffa János PhD., védnök-elnök

2018. 03. 08.|Tags: |