Üdvözlő Nyilatkozat Őszentsége, Ferenc pápa részére

Mi, alulírott szlovákiai magyar katolikus lelkipásztorok és hívek, szívből jövő szeretettel köszöntjük Szentatyánkat, Ferenc pápánkat pápává választása 5. évfordulójának esztendejében. Kérjük a Szentlélek Úristent, vezesse Krisztus földi helytartóját, hogy szolgálatát a Katolikus Egyházban és az egész világon levő sokféle nemzet javára eredményesen végezhesse számos éven át.

Mi, Szlovákiában őshonos, ám kisebbségben élő magyar katolikusok mindig hűséges ragaszkodással viszonyultunk a Katolikus Egyház látható fejéhez, Szent Péter utódához és engedelmes lélekkel követtük szlovákiai főpásztoraink útmutatásait.

Ma, ebben az igazi értékek iránt közömbös világban továbbra is ragaszkodni akarunk hagyományainkhoz: katolikus hitünkhöz és magyar nemzeti identitásunkhoz. Ezeket az Istentől kapott kincseinket hűségesen akarjuk őrizni és továbbadni a következő nemzedék számára.  Ennek jegyében rendeztük meg idén Komáromban a XXIX. Komáromi Imanapot, amelynek keretében  Prohászka Ottokár és Brenner János hitvallókról emlékeztünk meg, majd több Imakilenced keretében is folytatjuk a közös imádságot. Nagy örömet jelentett számunkra, hogy Komáromnak, magyar közösségünk egyik fontos szellemi-lelki központjának ősi Szent András-temploma „basilica minor” címet kapott, amiért szívből hálát adunk.

A hitvallók példájára tekintve továbbra is imádkozunk a magyar papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a Szlovákiában élő többszázezer magyar katolikus lelki gondozásával külön megbízott magyar főpásztorért. Bízunk benne, hogy Szentséges Atyánk szívében hordozza közösségünket, megemlékezik kéréseinkről, és áldását adja ránk.

Mi támogatjuk erőfeszítéseiben, amelyekkel az emberek üdvösségét, a nemzeti hagyományok megőrzését és a különböző népek közti megbékélést kívánja munkálni. A Magyarok Nagyasszonyának és Szent István apostoli királyunknak oltalmazó pártfogásába ajánljuk Őszentségét, Ferenc pápánkat!

Komárom, 2018. április 22.

Az Üdvözlő Nyilatkozat nyomtatványát szívesen elküldjük az e-mail címére, kérjük küldjön egy elektronikus levelet az info-kukac-pazmaneum.com címünkre.

 

2018. 07. 17.|Tags: |