• Alsóbodok, 2018. március 6. Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita koszorút helyez el az Esterházy János (1901-1957) csehszlovákiai magyar mártír politikus hamvait őrző alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna kriptájában 2018. március 6-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi

Alsóbodokon rótta le tiszteletét Áder János

Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás meghívására érkezett az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba Áder János, Magyarország köztársasági elnöke és felesége Hercegh Anita asszony március 6-án.

 

Az elnöki házaspárt Paulisz Boldizsár, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület elnöke, Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere és Karaffa Attila, a Pázmaneum Társulás elnöke fogadta. A házigazdák rövid kultúrműsorral kedveskedtek, amelynek elején Gyepes Lajos, a Csemadok Nyitrai Járási elnöke Sajó Sándor: Magyarnak lenni c. versét szavalta el. Fellépett az alsóbodoki asszonykórus és az Arcanum kórus. Ünnepi beszédet mondott látogatása alkalmával Áder János, köztársasági elnök. „Mi az, ami Esterházy Jánosról minden visszaemlékezőnek eszébe jut? Emberi tisztesség.
Segítőkészség. Szabadságszeretet. De legfőképp hűség. Hűség a magyarsághoz. Hűség a szülőföldhöz.
Hűség a keresztény hithez.” – kezdte beszédét Magyarország első embere. Felidézte Hetényi József, Esterházy rabtársának a Gulagon való visszaemlékezéseit, amely világosan rámutat a felvidéki mártírpolitikus mélyen vallásos életére és önfeláldozó magatartására. „Merítsünk erőt Esterházy János emberi tartásából! Adjuk át hitét gyermekeinknek! Minden esztendőben emlékezzünk meg róla! És keresztényi türelemmel várjuk a pillanatot, amikor a történelem igazságot szolgáltat számára. Nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát – ahogy az írás fogalmaz –, de meg fog történni.” – zárta gondolatmenetét a köztársasági elnök.

A műsor után megtekintette az elnöki pár az Esterházy János emlékmúzeumot, majd a Keresztutat – amely Esterházy János szenvedéstörténetét mutatja be – végigjárva a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában került sor csendes imára. Ďurčo Zoltán püspöki helynök, érsekújvári esperes-plébános imát mondott Esterházy János lelki üdvéért, valamint a hazájukért elesett hősökért. PaedDr. Farkas Zsolt, a Jópásztor Alapítvány elnöke, szőgyéni lelkiatya a Szent Kereszt ereklye előtt szólt a mártírpolitikus nemzete iránti szeretetéről és vallásos lelkületéről, aki mindig a kereszt győzelmében hitt. ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás elnöke, eperjesi lelkiatya Esterházy János életpéldájának követésére buzdította a megjelenteket és kifejezte reményét, hogy egykor majd őt is a magyar boldogok és szentek közt tisztelhetjük.. A kápolnában közreműködött az Arcanum kórus. Lencsés Zsolt freskókészítő röviden bemutatta a kápolna díszítményeit. Az áhítat után az elnöki pár koszorút helyezett el az altemplomban Esterházy János földi maradványainak nyughelyén.

Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás képviselői Paulisz Boldizsár és Karaffa Attila elsőként Áder Jánosnak ajándékozta oda az Esterházy János Zarándokközpont emlékérméjét. Az érmet a történelmi Magyarország legrégibb pénzverdéjében készítették, ahol a körmöci bányákban már a 14. században verték az első dukátokat és aranyból készült forintokat.

Áder János köztársasági elnök úr beszéde elolvasható itt: http://www.keh.hu/beszedek/2491-Ader_Janos_koztarsasagi_elnok_beszede_az_Esterhazy_Janos_tiszteletere_rendezett_megemlekezesen_a_felvideki_Alsobodokon&pnr=2

Fotó: Alsóbodok, 2018. március 6.
Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita koszorút helyez el az Esterházy János (1901-1957) csehszlovákiai magyar mártír politikus hamvait őrző alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása kápolna kriptájában 2018. március 6-án.
MTI Fotó: Bruzák Noémi

2018. 03. 06.|Tags: , |