Felvidéki Imakilenced meghirdetése

A Pázmaneum Társulás Felvidéki Imakilencedet hirdet április 12-étől, a Felvidékről kitelepítettek emléknapját követő vasárnaptól.

Az Imakilenced „Isten, áldd meg a magyart!” elnevezéssel kerül meghirdetésre, első állomása Pozsonyeperjesen lesz április 14-én, Virágvasárnap, szentmise keretében. Az Imakilenced folyamán 9 alkalommal imádkoznak a hívek, különböző helyszíneken, más-más egyházközségekben, s minden alkalommal eléneklik nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.
Az utolsó állomásra május 15-én kerül sor, annak emlékére, hogy Isten Szolgája, Esterházy János 1942-ben ezen a napon tagadta meg az istentelen és embertelen szlovákiai zsidótörvények megszavazását, kiállva az emberi jogok és a keresztény erkölcs mellett. Imádkozzunk közösen azért, hogy keresztény és magyar hagyományainkat megtarthassuk, minden asszimilációs nyomással és bennünket korlátozni kívánó diszkriminatív szabályozással szemben! Várjuk az egyházközségek és imacsoportok csatlakozását! Egyesüljön sok ezernyi magyar szív a közös imában: „Isten, áldd meg a magyart!”

2019. 04. 07.|Tags: , |