Ima a béke és igazságosság megőrzéséért

Csatlakozunk Mons. Stanislav Zvolenský, pozsonyi érsek imaszándékához, aki az igazságosság és béke győzelméért fohászkodva hangsúlyozza nyilatkozatában: “A gonoszság és erőszak nem győzhet: az egyedül az igazságosság és a béke által győzhető le.”

Könyörögjünk mi is Esterházy János szellemiségének jegyében a népek közti békéért és igazságosságért!

A Pázmaneum arra buzdítja a felvidéki magyar katolikusokat, hogy ma és a Nagyböjt elkövetkező napjaiban  egyénileg vagy közösségileg is imádkozzanak az igazságosság és a béke megvalósulásáért!
Az Úr áldását kérve magyar nemzetünkre és minden jóakaratú emberre:

Esterházy János tisztelőinek nevében – a Pázmaneum Társulás

Ima Esterházy János emlékezetére – a béke és igazságosság megőrzéséért

Könyörögjünk.
Esedezve kérjük irgalmadat, Istenünk, halálának évfordulóján, gyermekedért, Esterházy Jánosért, aki az evangélium terjesztésében kitartóan közreműködött.
Őt, aki a keresztény hit buzgó megvallója, s az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt, kérünk, vezesd a béke és a világosság országába, szentjeid körébe.
Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy a békességszerzők a te gyermekeid.
Kérünk, add meg nekünk, hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságosságot,
amely magyar nemzetünk és minden nép számára egyedül képes biztosítani a tartós és igaz békét.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

(A Római Misekönyv könyörgései alapján)

 

2018. 03. 10.|