Jubileumi Imanap Komáromban

A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében, Jópásztor vasárnapján, május 12-én kerül sor a XXX. Komáromi Imanapra.

Az Imanapon magyar főpásztorért valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk a II. Rákóczi Ferenc emlékév keretében.

Program:

14.00 Engesztelő szentségimádás – II. Rákóczi Ferenc és a magyar hitvallók imáival

14.30 Elmélkedés Isten Szolgája, Esterházy János hitvalló életéről

14.45 Keresztúti ájtatosság Lénár Károly atya gondolataival 

15.30 Nóna-délutáni imaóra

16:00 Ünnepi főpapi szentmise a Szent András Bazilikában

 

A jubileumi imanapra szeretettel hívjuk és várjuk a lelkiatyákat és a híveket!

 

 

PaedDr. Farkas Zsolt s.k.                           ThDr. Karaffa János s.k.                                    Mgr. Kiss Róbert s.k.

a Jópásztor Alapítvány elnöke               a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke              püspöki helynök, komáromi plébános

2019. 03. 19.|Tags: |