Megjelent a 2017-es Regnum Marianum Kalendárium

A Pázmaneum Társulás megalakulása óta immár tizenegyedik alkalommal jelentet meg kalendáriumot, s ezúttal is egyházi és világi szerzők írásai olvashatók benne. A kiadvány hagyományosan verseket, imákat és híres magyarok gondolatait is közli. A naptárrészben megtalálhatók a felvidéki és a magyarországi ünnepek, akárcsak a felvidéki magyar katolikusok történetéről szóló írások, tanulmányok.

A Pázmaneum Társulás 2017-ben Esterházy-emlékévet hirdet a mártírgróf halálának 60. évfordulójára és felhívással fordul a kiadványon keresztül az egyházi és civil szervezetek, ifjúsági mozgalmak képviselőihez, tagjaihoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

„Esterházy János a felvidéki magyarság legkiemelkedőbb vezéralakjaként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli időszakban. A keresztény hit buzgó megvallója, az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt minden veszély közepette. Felemelte szavát mindennemű diktatúra és jogtiprás ellen. Kereszténysége és magyarsága miatt neki is az üldöztetés és a szenvedés jutott osztályrészül. Hosszú évekig tartó raboskodás után 1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mirov börtönében. Halálának 60. évfordulóján életpéldájára emlékezve foglaljuk imáinkba nevét! Ezen kalendárium által is tisztelettel adózunk emlékének, miközben egyben hős királyunkhoz, Szent Lászlóhoz is folyamodunk közbenjárásáért. 2017-ben minden magyar közösségben is kifejezzük személye és lelki nagysága iránti szeretetünket és tiszteletünket, s imádkozunk azokért, akiket magyarságuk miatt ma is üldöznek, mint egykor Esterházy Jánost. Könyörögjünk egyben az Ő szellemiségének jegyében a népek közti békéért és igazságosságért!” – fogalmaz előszavában az Esterházy János tisztelőinek nevében Dr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke.

 

Miről olvashat a kalendáriumban? Az alábbiakban bepillantást kaphat a tartalomjegyzékbe:

ThDr. Karaffa János előszava

Kalendárium, Magyar szentek, boldogok, hitvallók gondolataival

Ünnepek, Munkaszüneti napok

Népi időjóslás

Dr. Marczell Mihály: Szent László király, a magyar levente király

Radnóti Miklós: Nem tudhatom…

Dr. Sztyahula László PhD.: Máriacsalád története

Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben

Dr. Schmatovich János: Legyetek az irgalmasság tanúi

Urunk, Jézus, Hozzád jöttünk…

XVI. Emeritus pápa imája Pannónia vidékéért

Dr. Schmatovich János: Aranymisés jubiláns tanúbizonysága

Bodor Miklós: Betlehemi csillag

Dr. Karaffa János PhD.: Boldog Károly – a béke és igazságosság királya

Dr. Menyhárt József PhD.: Magánlevél, Istvánhoz.

Karaffa Attila: Újkori Hunyadiak leszünk?

Ima Szent László királyhoz

Litánia Szent László király tiszteletére

Ferenc pápa imája a szentév lezárásakor

A Magyar Kultúra Napja

Mons. Orosch János homíliája a XXVII. Komáromi Imanapon

Sikeres volt a farnadi ministráns focinap

Hittanos Olimpia Nagycenken

Soltész Miklós államtitkár levele a Nagycenki Hittanos Olimpiára

Nagykéren keresztút épült

V. Felvidéki Ministráns Olimpia Szőgyénben

Széchenyi Istvánra emlékezett a Pázmaneum Társulás

Fischer-Colbrie Ágoston-szobrot avattak Zselízen

Dunaszerdahely Csaplár Benedek előtt tisztelgett

Charles de Foucauld: „Leányom, hited meggyógyított”

Ima a pásztorainkért

ThDr. Karaffa János: „Magyarok szenvedő Krisztusa”

Bibliai receptek

Humor


A kalendárium ára 3,- euró, melyet felvidéki Pázmaneum Polgári Társulás forgalmaz. Tőlük rendelhető meg a Fő utca (Hlavná u.) 47/22, 929 01 Dunaszerdahely-Dunajská Streda címen.
Bővebb információ a 00421-905-826 185-as telefonszámon vagy az info@pazmaneum.com e-mail címen kérhető.      


       

2016. 12. 04.|Tags: |