Személyi változások a Nagyszombati Főegyházmegyében

Személyi változásokra került sor a Nagyszombati Főegyházmegyében 2017 júliusában. Az alábbiakban a magyarlakta plébániák személyi változásait adjuk közzé.

Dobrý László ógyallai esperes-plébánost Galántára, ThDr. Józsa Attila galántai esperes-plébánost Ógyallára, ThDr. Karaffa János keszegfalusi plébánost Pozsonyeperjesre nevezték ki plébánosnak.

Plébániai kormányzóvá (adminisztrátor) nevezték ki Halász Imre felsőszeli plébánost Kajalra, Mede Károly vágtornóci atyát Vásárútra, Nagy Péter ekeli lelkiatyát Felsőszelibe.

Dobrý László galántai lelkiatyát a galántai esperesség esperesévé, ThDr. Józsa Attila ógyallai lelkiatyát az ógyallai esperesség esperesévé nevezték ki.

Horváth Róbert PhD.h.c. lelkiatyát kórházlelkésszé, a Szent József kápolna rektorává nevezték ki Dunaszerdahelyre.

Dobrý László galántai esperes-plébános látja majd el Nemeskosút, ThDr. Józsa Attila ógyallai esperes-plébános Perbete, Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök, komáromi esperes-plébános Keszegfalu és Ekel, Nagy Péter felsőszeli plébános Taksony egyházközségeket is.

Kisegítő lelkésznek nevezték ki Sabó Miklós lelkiatyát Izsára egy évre.

Káplánnak nevezték ki Sankó Szabolcsot Dunaszerdahelyre.

Az egyházmegye kötelékéből elengedték Balogh Károly perbetei, Lormusz János vásárúti, Szalay András pozsonyeperjesi lelkiatyákat.

© Pázmaneum

2017. 07. 24.|Tags: |