Támogassa a Pázmaneumot!

A Pázmaneum Polgári Társulás szeretne buzdítani mindenkit, hogy személyi jövedelemadója 2%-át ajánlja fel a Társulás részére, hogy támogassa a felvidéki magyar katolikusokért alapított polgári társulás munkáját.

Társulásunk adományokból tartja fenn magát, semmiféle más egyházi vagy szlovákiai kormányzati forrás nem segíti munkáját. Egyedül a hívek,  plébánosok és társadalmi szervezetek, vállalatok, magánvállalkozók nagylelkű adományaira számíthatunk. A befolyt összegből rendezvényeink lebonyolítását, valamint kiadványaink előállítási költségeit fedezzük. Bízunk benne, hogy a már 10 éve működő Pázmaneum Társulás továbbra is egyenes gerinccel állhat a felvidéki magyar katolikusok előtt és munkája alapján ítélik meg, nem pedig a hazug, besúgók által gerjesztett szóbeszéd alapján. Továbbra is folytatjuk a keresztény magyarság szolgálatában elkezdett munkánkat és minden erővel azon leszünk, hogy szülőföldünkön, aminket megillető ősi jogok alapján bánjanak velünk az egyházi és világi hatóságok. Ehhez kérjük imáikat és bizalmukat, hogy szebb jövőre ébredhessen a minket követő fiatal nemzedék és megmaradhassunk szülőföldünkön kereszténynek és magyarnak! Magyarországi támogatóink a Rákóczi Szövetségnek utalt 1% felajánlásával segíthetnek nekünk!

 
1. A munkahelyén töltsék ki a  “Potvrdenie o zaplatení dane” c. dokumentumot.
2. Töltse ki a  “Vyhlásenie” c. dokumentumot.
3. Amennyiben Ön jogi személy, vagy saját maga készíti el az adóbevallást, akkor 2017. március 31-ig juttassa el a kitöltött nyomtatványokat a lakhelye szerinti illetékes adóhivatalába.
4. Amennyiben Ön munkavállaló, akkor 2017. április 30-ig juttassa el a kitöltött nyomtatványokat a lakhelye szerinti illetékes adóhivatalba.

Szükséges adatok:

IČO/SID: 37989545
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Pázmaneum
Sídlo: Hlavná ulica 47/22, 92901 Dunajská Streda


Szervezetünk NCRpo 14152/2016 iktatási szám alatt van vezetve az ügyvédi kamara jegyzékében.

Támogassa Ön is adója 2%-ának felajánlásával a keresztény és nemzeti értékrendet valló Pázmaneum Társulást!

Bizalmát és támogatását megköszönve: ThDr. Karaffa János PhD., védnök-elnök

Nyomtatványok megtalálhatók a www.rozhodni.sk oldalon, de szívesen küldünk e-mail útján is az érdeklődőknek!

További adományokat a következő számlaszámunkra fogadunk: 

OTP Bank  8781526/5200 

IBAN: SK 2952000000000008781526

SWIFT: OTPVSKBX

2011. 02. 05.|Tags: |