• Esterhazy

Zarándoklat gróf Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából

A Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület (MÁNCSE) Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából négy napos zarándoklatot szervez a mártír tiszteletére. A zarándoklat három országot érint, mivel emlékét mind a három nemzet: a magyar, a cseh és a lengyel is kegyelettel őrzi. A zarándoklat állomásai: Pered, Olmütz, Mírov, Czestochowa, Krakkó, Nyitraújlak, Pered.

A peredi székhelyű egyesület Pásztor Csaba elnök vezetésével, azért csatlakozott az Eszterházy-emlékévhez, mert közel 20 éves fennállásuk óta elkötelezetten, követendő példának tekintik Gróf Esterházy Jánost, aki keresztény hitét áldozatok árán is megtartotta, tisztelte az őseit, szülőföldjéhez élete árán is ragaszkodott és nemzetéhez, identitásához odaadóan hűséges volt.

Időpont: 2017. augusztus 10 – 13. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap)

Program:

  1. nap

Pered – A résztvevők gyülekezője, találkozója a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete kezdeményezésére kialakított és 2014-ben felavatott peredi Esterházy-emlékhelyen, ahonnan főhajtással és tiszteletadással indulnak a zarándoklatra. A szoborcsoport ábrázolja Esterházy-emlékszobrát és emlékkeresztjét, amelyet tizenhárom kopjafa ölel át, emléket állítva ezzel a magyar történelem legnagyobb mártírjainak. Smidt Róbert szőgyéni fafaragó által készített szobor együttesre az anyagi forrásokat 2014-ben önkéntes munkával gyűjtötte össze az egyesület.

Olmütz – Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségével közös szentmise a Szent Vencel-katedrálisban.

Mírov – Koszorúzás és megemlékezés az Esterházy emlékműnél, szenvedésének utolsó helyszínén. Itt érte utol a halál, 60 évvel ezelőtt, 1957. március 8-án. A MÁNCSE gyerekei versekkel és dalokkal róják le tiszteletüket. Az ünnepségen a csehországi és a szlovákiai magyar szervezetek közös megemlékezésére is sor kerül, kihangsúlyozva, hogy Esterházy édesanyja lengyel származású volt.

Esterházynak volt alkalma, hogy a könnyebb utat válassza, de Szlovákiában maradt a maréknyi magyarságnak lelki buzdítójaként és támogatójaként. Gróf Esterházy János tiszteletére tett zarándoklat célja, hogy a mártír-politikus példájából a résztvevők erőt merítsenek, felvidékiek, délvidékiek és magyarországiak, s emlékét őrizve továbbadjuk, hogy ő élő példakép legyen a következő nemzedékek számára.

 

  1. nap

Czestochowa – városban található Jasna Góra-i pálos kolostor Lengyelország legnagyobb tisztelettől övezett zarándokhelye. Itt található Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a czestochowai Fekete Madonna ikon. A Jasna Góra-i kolostor számos magyar vonatkozása van. Nevét is a magyar pálosoktól kapta, akik Szent Lőrincről nevezett anyaházuk nevéből kölcsönözték. Ennek helyét jelölték így: In Claro Monte Budensi (a budai Fényes Hegyen). A kolostor évszázadok óta zarándokhely, Szűz Mária jelenlétének és a Mária-ikonnak számos csodát tulajdonítanak. A program második napján ide zarándokolnak el.

“A zarándoklat hitből fakadó együttlét, melynek célja, hogy hitünket, keresztény elkötelezettségünket az Egyház közösségében megerősítsük, hogy őszinte szívvel Istent keresve előrehaladjunk életünk zarándokútján.”

Program:

11.00 óra – Találkozás az oswiecimi, andrychowi, czechowicei zarándokcsoportokkal a Szt. Hedvig (sw. Jadwiga) templomnál (Czestochowa).
12.00 óra – Átvonulás Legszentebb Szűz Mária sugárúton.
12.30 – 14.00 óra – A zarándoklat átvonulása a czestochowai Szűz Mária kegyképe előtt.
14.00 óra – A kolostor előtt ünnepélyes, szabadtéri hálaadó Szentmise.

 

  1. nap

Czestochowa – A reggeli órákban ünnepi, magyar szentmise a kegykápolnában, a főoltárnál. A szentmisét Esterházy Jánosért és családjáért ajánlják fel. Majd a kegyhely és a pálos kolostor megtekintésére kerül sor.

Krakkó – Közös séta a történelmi városközpontban. Esterházy emlékhelyek meglátogatása, az Isteni Irgalmasság bazilikája magyar kápolnájának megtekintése, amelyet Erdő Péter bíboros szentelt fel 2004-ben.

 

  1. nap

Nyitraújlak, a zarándoklat utolsó állomása – A politikus, országgyűlési képviselő szülőfaluja. Itt született 1901. március 14-én. A síremléknél ismertetésre kerül a család története, Esterházy János hitvallása, nemzet és magyarságszeretete.

 

A zarándoklat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.

A program médiapartnere a Felvidék.ma.