Menedéket Jumurdzsáknak?

2017. 07. 24.|Tags: |

Amikor annak idején –újra és újra- elolvastam Gárdonyi Géza „Egri csillagok” című  örökbecsű regényét, úgy gondoltam, ez egy olyan mű, amelyben tisztán megkülönböztethető a Jó és a Rossz. A Jó oldalon áll a hazáját védő Bornemissza Gergely és Dobó István, míg a Gonoszt a hódító törökök és a kegyetlen Jumurdzsák testesítette meg számomra.

ThDr. Karaffa János: Szentséges éjszaka

2016. 12. 24.|Tags: |

Karácsony éjszakáját szent éjszakának mondjuk mi, keresztények (vö. a német Weihnachten = „megszentelt éjszaka” kifejezéssel). Az éjszaka számunkra hitünk tanításában fontos jelentőséggel bír. Lehet az éjszaka a sötétség órája: amikor Júdás elárulta Jézust, az evangélium megjegyzi: „Éjszaka volt.” Az éjszaka azonban a kegyelem megtapasztalásának idejeként is megjelenik: az utolsó vacsora éjszakája, húsvét éjszakája vagy éppen