Karaffa Attila: Krisztusvárás Európában „békében”…?

2016. 12. 29.|Tags: |

Készülődés, sürgés-forgás, ajándékozás. Vallásos és nem hívő egyaránt várta december 25-ét, Karácsony napját. Az adventi várakozás végén kigyúlnak a fények és Jézus születése bevilágítja a földkerekséget. Békét hirdetnek az angyalok. De mégis valami beárnyékolta a karácsonyi ünnepkört.

ThDr. Karaffa János: Szentséges éjszaka

2016. 12. 24.|Tags: |

Karácsony éjszakáját szent éjszakának mondjuk mi, keresztények (vö. a német Weihnachten = „megszentelt éjszaka” kifejezéssel). Az éjszaka számunkra hitünk tanításában fontos jelentőséggel bír. Lehet az éjszaka a sötétség órája: amikor Júdás elárulta Jézust, az evangélium megjegyzi: „Éjszaka volt.” Az éjszaka azonban a kegyelem megtapasztalásának idejeként is megjelenik: az utolsó vacsora éjszakája, húsvét éjszakája vagy éppen

Karaffa Attila: Nem vonakodom a munkától

2016. 09. 21.|Tags: , |

Márton Áron püspök jelmondatát választottam a jegyzet címének. Erdélynek, de az egész magyar katolicizmus főpásztorának a 2016-as esztendőben emlékévvel adózunk. Születésének 120., halálának 36. évfordulójára emlékezik a világ magyarsága, köztük mi, felvidéki magyarok is.

Karaffa Attila: Újkori Hunyadiak leszünk?

2016. 07. 22.|Tags: |

A nándorfehérvári diadalra emlékezünk. 560 éve, 1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. Hunyadiék akkor megvédték a keresztény Európát.

Valóban összetartozunk?

2016. 06. 06.|Tags: |

Magyar történelmünk egyik leggyászosabb napja 1920. június 4., a trianoni békediktátum aláírásának a napja. A Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye rendelkezik a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme.”

Mons. Orosch János homíliája a XXVII. KOMÁROMI IMANAPON

2016. 04. 26.|Tags: |

KRISZTUSBAN KEDVES TESTVÉREK! A mai evangélium hallatán egyesek talán méltatlankodnak is. Az igehirdető pap vagy püspök honnan veszi magának a bátorságot és meri még napjainkban is felolvasni ezt a történetet, amelyben Jézus az istentiszteletre összesereglett gyülekezet tagjait juhokhoz és bárányokhoz hasonlítja? A felnőtté vált keresztény nem hallja szívesen az ilyen hasonlatokat, így nem csodálkoznék, ha