pazmaneum 

Társulásunkról

Elérhetőségeink
 A Pázmaneum Polgári Társulás alapszabályzata
 Beszámoló a Pázmaneum tevékenységéről
 2%
 Cieµ a činnosti zdruľenia
 Támogassa Ön is munkánkat!
Kiadványaink

Mária Légió
Képgaléria


Videók

 Videók 
Zenehallgatás

 Zene
Statisztika
Negyedik születésnapját ünnepli a Pázmaneum Társulás

A Pázmaneum Polgári Társulás 2005. október 2-án a csallóközi Bakán alakult azzal a céllal, hogy a társulás tagjai az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését fogják szolgálni a keresztény erkölcs szellemében.

A papok és világi hívek által alapított Pázmaneum immár negyedik éve fejti ki tevékenységét a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában.

2009 januárjában a Keresztény Élet Szerkesztősége, a Lakiteleki Népfőiskola és a Pázmaneum Társulás „A mi jelünk a kereszt” - gróf Esterházy János mártírsorsú felvidéki keresztény politikus élete címmel csapatversenyt hirdetett anyaországi és határokon túl élő középiskolás korú fiatalok részére. Februárban  Teológiai Tanulmányi Napra került sor Zselízen a Társulás és a helyi plébánia szerevezésében, amelyet a  „A Katolikus Egyház - az emberi jogok védelmében” címmel hirdettek meg.

Márciusban került sor a Feltámadási menet szervezésére a Felvidéken, valamint elkezdődtek jubileumi XX. Komáromi Imanap előkészületei is.

Áprilisban a már említett Feltámadási menetet fogadták a Pázmaneum képviselői és megszervezték annak felvidéki útját. Az egy évvel ezelőtti egyházmegyei felosztásra reagálva íródott Nyílt levélre a Társulás megkapta a szlovák püspökök válaszát.

Májusban került sor a hónap és az esztendő legkiemelkedőbb rendezvényére, a XX. Komáromi Imanapra, amelyre az előző évekhez képest még többen érkeztek a felvidéki katolikus hívek a különböző egyházmegyékből. Lénár Károly atya tiszteletére könyvet jelentetett meg a Társulás, amelyben a hitvalló atya bátor és példás életútját, valamint szentbeszédeit tették közzé.

Júniusban tovább folytatódott a Komáromban elkezdődött Jópásztor Imakilenced, amelynek soron következő állomását Nagycsalomján rendezték. A Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrenddel karöltve a Szent Korona hiteles méretarányos mása újabb felvidéki útja során Dunaszerdahelyre is eljutott.

Júliusban imavirrasztásra került sor Zselízen a felvidéki magyar katolikusokért. Dobai Sándor atya, brüsszeli magyar lelkész ismét a Felvidékre látogatott, ezúttal a gútai ministránstáborban fogadták őt a Pázmaneum képviselői. Idén a Jópásztor Alapítvánnyal közösen Társulásunk is besegített a ministránstábor szervezésében.

Augusztusban a hagyományos ipolybalogi Szent Korona ünnepségen is jelen voltunk, valamint augusztus 20-án első alkalommal szerveztük meg a Magyar Szolidaritás Tüze elnevezésű tűzgyújtási akciót Dunaszerdahelyen, amelynek nagy sikere volt a városi polgárok körében. Ugyancsak ebben a hónapban részt vettünk a bécsi Szent István-ünnepségen is.

Szeptemberben Társulásunk képviselői részt vettek a budapesti Slachta Margit emlékkonferencián valamint a 15 éves Marianum egyházi iskolaközpont ünnepségén.

A következő hónapokban tervezzük a komáromi Salkaházi Sára emlékkonferencia megrendezését valamint a Czakó Gábor-estet Dunaszerdahelyen.

Társulásunk tagjai a dunaszerdahelyi történelmi és kulturális eseményeken mindig képviseltetik magukat és a megemlékezés koszorúit helyezik el emlékműveinknél. Kiadásra kerül a 2010-es Regnum Marianum Kalendárium is, amely ismét tartalmas olvasmányokkal várja majd az olvasókat.

A Pázmaneum Társulás aktívan bekapcsolódott a komáromi Marianum Szent Imre kollégiumának felépítésére kibocsátott téglajegyek árusításába.

Egyre több egyházi és civil szervezet keresi meg Társulásunkat, hogy meghívóikat, egyházi vagy világi rendezvényeikről szóló beszámolóikat, felhívásaikat tegyük közzé. Ennek érdekében szeptemberben Pázmaneum Hírlevelet indított Társulásunk. Ugyancsak honlapunkon található egy eseménynaptár is, amelyben a felvidéki katolikus és világi rendezvények időpontjait tüntettük fel. Tagjaink több nemzetközi konferencián is részt vesznek határon innen és túl.

A Pázmaneum Polgári Társulás továbbra is elkötelezett hivatástudattal próbálja szolgálni a felvidéki magyar közösséget, és legjobb tudása és belátása szerint igyekszik felszólalni a felvidéki magyarságot ért sérelmek ügyében. Kulturális, egyházi és hagyományápoló rendezvényeit több helyszínen kívánja a jövőben is megvalósítani a Társulás, amely pályázatok és támogatások segítségével képes a szükséges anyagi forrásokat előteremteni az egyes rendezvények lebonyolításához.

Karaffa Attila, a Pázmaneum titkára

Harmadik születésnapját ünnepli a Pázmaneum Társulás

2005. október 2-án, Szent Őrzőangyalok ünnepén a csallóközi Bakán tartotta alakuló ülését a Pázmaneum Polgári Társulás. Az alakuló közgyűlésen a jelenlévő papok és világiak közösen meghatározták a Társulat célkitűzéseit: az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését a keresztény erkölcs szellemében.
Ennek a célkitűzésnek a fényében végzi munkáját immár harmadik esztendeje a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában tevékenykedő társulás. A 2008-as év kiemelkedő eseménye volt a Pázmaneum szempontjából, hogy a Jópásztor Alapítvánnyal és a Mécs László Társulással közösen Nyílt levelet fogalmaztak meg a Szlovák Püspökkari Konferencia részére, amelyben kinyilvánították a magyar főpásztor kinevezésére való igényüket a február 14-ei egyházmegyei felosztás kapcsán előállt új helyzetben. A Nyílt levélhez csatlakozott 25 társadalmi és egyházi szervezet, valamint mintegy 25 000 felvidéki magyar látta el kézjegyével az aláírási íveket, amelyeket szeptember 19-én adták át a Szlovák Püspökkari Konferencia elnökének Pozsonyban.
Ebben az esztendőben is folytatódott a Felvidéki Imakilenced és a Regnum Marianum Akadémia. A Társulás képviselői aktívan bekapcsolódtak a különböző társadalmi és egyházi rendezvények megszervezésébe.
Márciusban a Rákóczi Szövetség Esterházy-díjjal tüntette ki a mártír gróf emlékét ápoló társulást Budapesten. Májusban a Keresztény Élet című Kárpát-medencei vallásos hetilapban külön oldal szerkesztését kezdte meg a Pázmaneum Felvidék Ma elnevezéssel.
Az ősszel Szent Pál-konferencia és Wass Albert-emlékest megszervezését tűzte ki célul a Pázmaneum Társulás.
A három év alatti  felvidéki magyar katolikusok részére több kiadványt is megjelentetett a keresztény szervezet. Közülük is kiemelkedő a Regnum Marianum Kalendárium, amelyet hagyományteremtő szándékkal indítottak útjára a szerkesztők.
A Pázmaneum elnöksége ezúton is köszöni azok segítségét, akik építő ötleteikkel gazdagították a Társulás tevékenységét, és lelki valamint anyagi téren is hozzájárultak célkitűzéseinek teljesítéséhez. Szent Őrzőangyalok ünnepén a Pázmaneum tagjai továbbra is kérik védőszentjeik, az Őrangyalok segítségét, hogy az angyali seregek fejedelmének, Szent Mihálynak vezérletével oltalmazzák őket a Sátánnal s evilági ügynökeivel vívott harcukban, amelyet az Igazság és Szeretet győzelméért folytatnak.

Karaffa János


A Pázmaneum tevékenysége 2007-ben
 
A 2007-es esztendőben a számos rendezvényeink közül két kiemelkedőt kell megemlítenünk. Az első, hogy csatlakoztunk az Esterházy-emlékévhez, amelyet a Szövetség a Közös Célokért szervezet hirdetett meg. A másik, hogy beindítottuk a Regnum Marianum Akadémiát Egyházgellén, amely keretében keresztény felnőttképzést folytatunk.
A Felvidéki Imakilencedet is folytattuk. Befejezve a másodikat és áprilisban a Komáromi Imanappal együtt elkezdve a 3. részt. Ebben az évben először a Pázmaneum Társulás szervezte meg a XVIII. Komáromi Imanapot. A szervezést a komáromi Imanapi Bizottsággal karöltve szerveztük. A Szentatyának az Imanap alkalmából egy jókívánságokat tartalmazó levelet is eljuttatunk és ehhez csatlakozhattak a felvidéki magyar katolikus hívek is.
A felvidéki magyar papoknak ebben az évben két teológiai tanulmányi napot is tartottunk. Márciusban Dunaszerdahelyen és októberben Érsekújvárott. A részvétel jónak mondható, bár nagyobb számban is eljöhettek volna a lelkiatyák. Az érsekújvárinál kiderült, hogy a meghívókat csak az espereseknek postázták ki Nagyszombatból.
A III. Felvidéki Imakilenced a következő egyházközségekben valósult meg: Komárom, Nagyölved, Egyházkarcsa, Zselíz, Nyárasd, Ipolyfödémes, Perbete, Egyházgelle, Szőgyén. Az Imakilencedekre szép számmal érkeztek papok és hívek egyaránt. Több zarándok is autóbusszal érkezett Nagykérről, Dunaszerdahelyről és Zselízről. Az utolsóra garamkövesdi, helembai és kicsindi hívek is egy autóbusszal érkeztek. Udvardy György, Orosch János és Spányi Antal püspökök is bekapcsolódtak az Imakilencedbe.
Áprilisban a dunaszerdahelyi katolikus templom falán emléktáblát helyeztünk el Marczell Mihály teológiai tanárnak, amelyet Bíró László püspök atya szentelt fel. 
Májusban Bécsbe szervezett zarándoklatot Társulásunk a Mária Légióval karöltve, amelybe több egyházközség is bekapcsolódott.
Az Esterházy emlékévben több rendezvényen is képviseltettük magunkat. Budapesten a konferencián, Búcson és Mirovban a megemlékezésen, Nyitraújlakon a családi sírhelynél. Örömmel láthattuk, hogy az olmützi katedrálisban bemutatott szentmisén a négy lelkiatyából hárman a Pázmaneum Társulásból kerültek ki.
A Rákóczi Szövetséggel karöltve Komáromban a felvidéki magyar papoknak találkozót szerveztünk. Itt Halzl József elnök úr Esterházy emlékérmet adományozott a Társulás elnökének.
Több rendezvényen is képviseltettük magunkat, amelyet más egyházközségek rendeztek (Ipolybalog, Deáki).
A bécsi Szent istván ünnepséget ugyancsak Társulásunk szervezte a Felvidéken, amelyen több zarándok is részt vett, megtelítve a Stephansdomot. Ide Orosch János püspök atyának megtiltották, hogy eljöjjön.
Októberben a máriavölgyi zarándoklaton a keresztutat Társulásunk végezte Esterházy János gondolatai alapján.
A dunaszerdahelyi MKP-val és a Pax Romanaval közösen nyilatkozatot fogadtunk el és aláírásokat gyűjtöttünk, Mikolaj miniszter kijelentése ellen, miszerint a magyarok háborús bűnösök voltak ezért kellett kitelepíteni őket. A számos magyar rendezvény megszervezése és a Társulás aktiv ténykedése szemet szúrt egyes papoknak más csoportokból, valamint a legfőbb egyházi hatóságnak.
A novemberi Ministránsnapnak kitünő visszhangja volt, amelyet Garamkövesden szerveztünk. Több, mint 100 gyerek jött el több egyházközségből. Jelen volt Orosch János püspök atya is.
Társulásunk több tagja is részt vett a pozsonyi Szent Erzsébet-év lezárásán, valamint a sárospataki papi kiránduláson.
A Szent Erzsébet és Szent Imre évbe bekapcsolódva a Pázmaneum Társulás imafüzeteket is kiadott a két említett szent tiszteletére.
Kiadványaink a következőek voltak:
-          Kilenced Árpád-házi Szent Erzsébethez /1000 db./
-          Keresztút Marczell Mihály gondolatai alapján /300 db./
-          Kilenced az üldözött magyarokért – Esterházy János életpéldája és gondolatai alapján /500 db./
-          Regnum Marianum kalendárium 2008 /1000 db./
-          Imakilenced Szent Imre tiszteletére /900 db./
Ezenkívül a Magyar Hírvivő c. nemzeti konzervatív havilap társszerkesztőiként eljuttattuk lapunkat azokba az egyházközségekbe, amelyek támogatást is küldtek és igényelték az újságot.
A 2007-es évben is tehát a Pázmaneum Társulás több rendezvényt szervezett és bonyolított le társrendezőként, valamint számos egyéb helyeken is képviseltette magát.
Köszönet illeti meg mindazon tagjainkat, akik segítették ebben az évben is Társulásunkat és kitartottak a sokszor megfélemlítő légkör ellenére is.
A közeljövőben egy vatikáni látogatást helyezünk előtérbe, ahol beszámolunk a felvidéki magyar katolikusok helyzetéről. Előzetes információink már eljutottak a Vatikánba.
A 2007-es évben befolyt összegekből fedeztük a különböző kiadványok nyomtatási költségeit, a postadíjakat és vásároltunk egy fényképezőgépet is. Honlapunkra folyamatosan feltöltjük írásainkat, beszámolóinkat és más egyházközségekből érkezett híreket is.
Híreink megjelentek a Szabad Újságban, a Magyar Hírvivőben, a Keresztény Életben, a Szent Kereszt Magazinban és a Magyar Kurír honlapján. Rendezvényeinkről beszámol a Pátrai Rádióban.
 
Karaffa Attila, titkár
2007. december 28., Dunaszerdahely
Desinged by nagyatosz -- Az oldal az ingyenes NVU webszerkesztő és az ingyenes Artweaver képszerkesztő segítségével  készült -- The page created by FREE SOFTVER -- Az oldal FIREFOXRA optimalizált