pazmaneum 

Társulásunkról

Elérhetőségeink
 A Pázmaneum Polgári Társulás alapszabályzata
 Beszámoló a Pázmaneum tevékenységéről
 2%
 Cieľ a činnosti združenia
 Támogassa Ön is munkánkat!
Kiadványaink

Mária Légió
Képgaléria


Videók

 Videók 
Zenehallgatás

 Zene
Dunaszerdahely
Statisztika

Cieľ činnosti združenia


PÁZMANEUM  ako občianske združenie /ďalej len: Združenie/ sa zakladá v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov za účelom upevnenia základných ľudských hodnôt a národnej identity v duchu kresťanskej morálky.

K dosiahnutiu tohto základného cieľa Združenie:

-     usporiada konferencie, prednášky, púte a stretnutia v oblastiach náboženstva, kultúry a vzdelávania a poskytuje informácie v týchto oblastiach

-          spolupracuje inými spoločenskými organizáciami a kresťanskými cirkvami na úrovni národnej a medzinárodnej v rámci spoločnej Európy

-          vydáva knihy a časopisy s náboženskou a historickou tematikou za účelom posilnenia identity maďarskej menšiny na Slovensku a zachovania tradícií

-          v zmysle duchovného dedičstva Pétera Pázmánya podporuje spolunažívanie národov Strednej Európy v duchu tolerancie, solidarity, vzájomného porozumenia a lásky

Členom združenia sa môže stať každý, kto súhlasí so Stanovami združenia, chce sa podieľať na ich realizácii a  nepresadzuje /a ani v minulosti nepodporoval/ rasistické, komunistické, fašistické alebo iné násilné ideológie. Členstvo je dobrovoľné. Vzniká zaevidovaním písomnej prihlášky fyzickej osoby adresovanej predsedníctvu združenia.


Desinged by nagyatosz -- Az oldal az ingyenes NVU webszerkesztő és az ingyenes Artweaver képszerkesztő segítségével  készült -- The page created by FREE SOFTVER -- Az oldal FIREFOXRA optimalizált