pazmaneum 

Társulásunkról

Elérhetőségeink
 A Pázmaneum Polgári Társulás alapszabályzata
 Beszámoló a Pázmaneum tevékenységéről
 2%
 Cieµ a činnosti zdruľenia
 Támogassa Ön is munkánkat!
Mária Légió
Képgaléria


Videók

 Videók 
Zenehallgatás

 Zene
Dunaszerdahely
Statisztika
Személyi változások a magyar plébániákon

Frissítés
2009. július 23.

Ipolyságra kápláni kinevezést Zolcer György újmisés kapott.
A palásti egyházközség lelkipásztori szolgálatát a váci egyházmegyéből érkező, felvidéki származású Hlédik László atya végzi ezentúl, akire a szomszédos Rakonca szlovák községet is rábizták. Az egegi plébánia lelkipásztora az ugyancsak a váci egyházmegyéből érkező, és szintén felvidéki születésű Gyönyör László atya lesz. Elődjeik, Peter Prochác és Hans Wechter atyák Ausztriában folytatják papi működésüket. Az óvári plébánia lelkipásztori szolgálatát szlovák anyanyelvű, a liturgikus szövegeket magyarul is felolvasni tudó atya, Lukáš Jókay, eddigi ipolysági káplán látja majd el. A deméndi egyházközség lelkipásztora Mede Károly atya lett, aki a nyitrai egyházmegyébe távozó Dušan Dúbravicky lelkiatyától veszi át a plébániát.
A besztercebányi egyházmegyében 2009-ben egy átszervezés keretében több olyan magyar plébániát is megszüntettek, ahol nem volt helyben lakó plébános: igy filiává (leányegyházközséggé) minősitették át Ipolyfödémes, Alsószemeréd, Gyerk (itt a plébánia épülete is eladásra került), Szécsénke, Kőkeszi és Pereszlény plébániákat is.
Besztercebányán július 1-jétől érvényesek az áthelyezések.


Frissítés
2009. július 19.

Dunaszerdahelyre visszakerül a magyar nemzetiségű Kónya Márió, akit alig egy hónapja neveztek ki Ógyallára káplánnak és helyette szlovák nemzetiségű káplánt küldtek a csallóközi városba.
Csallóközkürtre az eddig Naszvadon szolgáló Švejdík József kerül.


2009. július 14.

2009. augusztus 1-jétől a Nagyszombati Egyházmegyében a következő személyi változásokra kerül sor. A magyar plébániák személyi beosztását alaposan átrendezte az új nagyszombati érsek Róbert Bezák.
Dunaszerdahelyen Kiss Róbert esperest PaedDr. ThLic. Herdics György c. apát, a Remény főszerkesztője váltja, aki eddig Galántán és Vágsellyén volt kisegítő lelkész. Az eddigi dunaszerdahelyi esperest Gútára helyezik. Nagy Pál atya, aki eddig Dunaszerdahelyen segített most Mihályfára kerül. A Mihályfán szolgáló Varga Róbert atya Bátorkeszin szolgál majd tovább. Elek László gútai esperes Komáromban szolgál majd tovább. Hudek Rudolf komáromi esperes nyugállományba vonul. Heriban László marcelházi lelkiatyát Naszvadra helyezik. Ďurčo Václav Bátorkeszi plébánosa Ógyallára kapott kinevezést. Az ógyallai plébános Mons. Vladimír Oravský esperes, pápai káplán Marelházán folytatja majd tovább papi küldetését. Mons. Szakál László János eddigi galántai esperes, pápai káplán Bősre kapott plébánosi kinevezést. Józsa Attila bősi plébános pedig Galántára kerül.

Plébánosi áthelyezésekre került sor a Nyitrai Egyházmegye magyar egyházközségeiben. Szőgyén, Nagyölved és Szímő plébániáján történtek személyi változások. Szőgyénbe az elhunyt Kovács László atya helyett Nemcsok István addigi nagyölvedi plébánost helyezték. Nagyölvedre Sárai Attila szímői plébános került, helyébe nem helyeztek senkit, a lelkipásztori teendőket az érsekújvári plébánia fogja ellátni. A szetei hívek szolgálatát a továbbiakban a zselízi plébánia látja el.

PázmaneumHiteles hírek és információk a felvidéki magyarságról:
Desinged by nagyatosz -- Az oldal az ingyenes NVU webszerkesztő és az ingyenes Artweaver képszerkesztő segítségével  készült -- The page created by FREE SOFTVER -- Az oldal FIREFOXRA optimalizált